• h4

  • h2

  • h3

  • h5

април 2014

Obaveštenje kinološkim društvima

Na Upravnom odboru Kinološkog saveza Republike Srbije održanog dana 09.04.2014. godine odlučeno je da se rok za slanje predloga plana manifestacija za 2015.godinu produži do 31.05.2014. s obzirom da veliki broj društva nije dostavio svoj predlog do danas .

Prijave poslate posle ovog datuma neće biti uvrštene  u plan manifestacija za 2015.godinu!!

Podsećamo društva da je […]

Vesti iz KSS-a

Obaveštavaju se kinološka društva da na Specijalizovanim izložbama pasa ne postoji razred INTERMEDIA. Svakom kinološkom društvu koje krši ovo pravilo biće zabranjena organizacija svih manifestacija u 2014. godini. 

Ovo se odnosi samo na  specijalizovane izložbe.

Dobro došli

Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Kinološkog društva "Rojal Club" .

Sajt je 18.4.2014. zvanično počeo sa radom.